پلن مورد نظر را انتخاب نمایید.

تضمین برگشت هزینه تا 30 روز در صورت نارضایتی با دلیل موجه طبق قوانین.

وی پی اس 1024 مگابایت - تحویل آنی 7 موجود است

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • Intel Xeon E5-1650v4 نوع پردازنده
 • 20GB NVME+20GB HDD هارد
 • 1024 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • بلافاصله بعد از پرداخت تحویل سرویس
وی پی اس 1536 مگابایت - تحویل آنی 18 موجود است

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • Intel Xeon E5-1650v4 نوع پردازنده
 • 20GB NVME+25GB HDD هارد
 • 1536 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • بلافاصله بعد از پرداخت تحویل سرویس
وی پی اس 2048 مگابایت - تحویل آنی 10 موجود است

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • Intel Xeon E5-1650v4 نوع پردازنده
 • 20GB NVME+30GB HDD هارد
 • 2048 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • بلافاصله بعد از پرداخت تحویل سرویس
وی پی اس 3072 مگابایت - تحویل آنی 10 موجود است

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • Intel Xeon E5-1650v4 نوع پردازنده
 • 20GB NVME+55GB HDD هارد
 • 3072 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • بلافاصله بعد از پرداخت تحویل سرویس
وی پی اس 4096 مگابایت - تحویل آنی 17 موجود است

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

 • Intel Xeon E5-1650v4 نوع پردازنده
 • 20GB NVME+80GB HDD هارد
 • 4096 مگابایت رم
 • ویندوز / لینوکس / میکروتیک سیستم عامل
 • تمامی کانفیگ ها رایگان کانفیگ
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • KVM-Virtualizor مجازی ساز
 • بلافاصله بعد از پرداخت تحویل سرویس