فروش ویژه سرور اختصاصی از کشور آلمان (Myloc)

Pro Server سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel i7-4790k
32 GB DDR3 RAM
2 x 1,000 GB SATA or
2 x 120 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Power Server سرور اختصاصی

Once Setup 0 toman
Intel XEON D-1540
64 GB DDR4 RAM
2 x 1,000 GB SATA or
2 x 120 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Ultimate Server سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel i7-5820k
128 GB DDR4 RAM
2 x 2,000 GB SATA or
2 x 240 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
Server's IP address
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.