فروش ویژه سرور اختصاصی از کشور آلمان (Hetzner)

Dedicated Server EX41 سرور اختصاصی 5 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-6700
32GB DDR4 RAM
2x4 TB
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 79,00 Setup
1,786,000 تومان
Månedlig
3,002,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server EX41-SSD سرور اختصاصی 1 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-6700
32GB DDR4 RAM
2x 500 GB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 79.00 Setup
1,786,000 تومان
Månedlig
3,002,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server EX41S سرور اختصاصی 4 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 2 TB SATA
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 79.00 Setup
1,786,000 تومان
Månedlig
3,002,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server EX41S-SSD سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 250 GB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 79.00 Setup
1,786,000 تومان
Månedlig
3,002,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server EX51 سرور اختصاصی 3 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 4 TB SATA
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 99.00 Setup
2,242,000 تومان
Månedlig
3,762,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server EX51-SSD سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 500 GB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 99.00 Setup
2,242,000 تومان
Månedlig
3,762,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server EX51-SSD-GPU سرور اختصاصی 5 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-6700
64GB DDR4 RAM
2x 500 GB SSD
GeForce® GTX 1080
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 0.00 Setup
Dedicated Server EX61 سرور اختصاصی 4 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-8700
64GB DDR4 RAM
2x 6 TB SATA
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
2,698,000 تومان
Månedlig
4,522,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server EX61-NVMe سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-8700
64GB DDR4 RAM
2x 512 GB NVMe
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
2,698,000 تومان
Månedlig
4,522,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server AX60-SSD سرور اختصاصی 5 Tilgængelig

AMD Ryzen 7 1700X
64GB DDR4 RAM
2x 500 GB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
2,698,000 تومان
Månedlig
4,522,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server AX160-NVMe سرور اختصاصی 5 Tilgængelig

AMD EPYC 7401P
128GB DDR4 RAM
2x 960 GB NVMe
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 169.00 Setup
7,714,000 تومان
Månedlig
6,422,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server AX160-SSD سرور اختصاصی 5 Tilgængelig

AMD EPYC 7401P
128GB DDR4 RAM
2x 1.92 TB SSD
Unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 179.00 Setup
8,170,000 تومان
Månedlig
6,802,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server PX61 سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Xeon® E3-1275 v5
64GB DDR4 ECC RAM
2x 4 TB SATA
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
2,698,000 تومان
Månedlig
4,522,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server PX61-SSD سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Xeon® E3-1275 v5
64GB DDR4 ECC RAM
2x 480 GB SSD
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
2,698,000 تومان
Månedlig
4,522,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server PX61-NVMe سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Xeon® E3-1275 v5
64GB ECC RAM
2x 512 GB NVMe
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 119.00 Setup
2,698,000 تومان
Månedlig
4,522,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server SX61 سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Core™ i7-3770
32GB DDR3
4x 6TB SATA
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 69.00 Setup
3,154,000 تومان
Månedlig
2,622,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server SX132 سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Xeon® E5-1650 v3
128GB DDR4 ECC RAM
10x 10 TB SATA
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 169.00 Setup
7,714,000 تومان
Månedlig
6,422,000 Oprettelse
Bestil nu
Dedicated Server SX292 سرور اختصاصی 2 Tilgængelig

Intel® Xeon® E5-1650 v3
256GB DDR4 ECC RAM
15x 10 TB SATA
Traffic unlimited
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

 • € 269.00 Setup
12,274,000 تومان
Månedlig
10,222,000 Oprettelse
Bestil nu